• Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací 6.9.2019 Dopravní značka „Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací“ (č. P 1) upozorňuje mimo obec na křižovatku a označuje hlavní pozemní komunikaci. Na značce může být znázorněno i jen levé nebo pravé připojení. V případě složitější křižovatky nebo křižovatky, kde hlavní komunikace neprobíhá v přímém ...