Prohlížení testovacích otázek

Slouží k prohlížení a procvičování zkušebních otázek. Můžete si zvolit libovolný okruh otázek a začít procvičovat.Můžete si také vyzkoušet cvičební test

Otázky jsou rozděleny do jednotlivých okruhů.